Faldt lige over “noget” om fremtidens arbejdspladser og kompetencer i forhold til job, mobilitet, værdier, stress, verdensanskuelser … med mere! Ved ikke, om det er sandheden, (det er det næppe, for den findes nok ikke) det er også lige meget … et mentalt springbræt er altid på sin plads.

http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1404